Retie pļavu augi

Palieņu pļava ar jumstiņu gladiolām pie Lielupes. Foto: Agnese Priede
Palieņu pļava ar jumstiņu gladiolām pie Lielupes.
Foto: Agnese Priede

Līdzīgi kā visā Eiropā, arī ĶNP visvairāk apdraudētas pašlaik ir pļavu sugas, kas līdz šim veiksmīgi sadzīvojušas ar cilvēku un mājdzīvniekiem un to regulāri radītiem nelieliem ekoloģiskiem traucējumiem – mērenu pļaušanu un ganīšanu. Vairums Latvijas dabisko pļavu ir pārvērstas par aramzemi, vai pamestas.

 

Pateicoties regulārai apsaimniekošanai, Ķemeru nacionālā parka pļavās ir sastopamas vairākas retas dabiskajām pļavām raksturīgas augu sugas. Retākās no tām ir stāvlapu dzegužpirkstīte Dactylorhiza incarnata, jumstiņu gladiola Gladiolus imbricatus un lielā brūnkāte Orobanche elatior. Lielā brūnkāte ir bezhlorofila augs (bez zaļās krāsas), kas parazitē uz lielās dzelzenes Centaurea scabiosa saknēm.