Putni

ĶNP mīt tādas retas putnu sugas kā melnie stārķi, jūras ērgļi, mazie ērgļi un griezes. Mitrie meži ir mājvieta retajām dzeņu sugām – baltmugurdzenim, vidējam dzenim un pelēkajai dzilnai. Pavasaros un rudeņos parka teritorijā atpūšas un barojas desmiti tūkstošu migrējošo putnu.