Abinieki

Nacionālajā parka ir konstatētas 10 abinieku sugas: mazais tritons Triturus vulgaris, parastā varde Rana temporaria, purva varde R. arvalis, zaļā varde R. esculenta, dīķa varde R. lessonae un ezera varde R. ridibunda, brūnais varžkrupis Pelobates fuscus, parastais krupis Bufo bufo, zaļais krupis B. viridis un smilšu krupis B. calamita.

Purva varde apdzīvo lapu koku mežmalas, parasti purvu tuvumā, arī pļavas un krūmājus, to klajākās vietas. Riesta laikā purva varde izdala ļoti interesantu skaņu, kas atgādina tālas suņu rejas. Ja rodas vēlme to uzmeklēt tad zini, tā ir aktīva krēslā un nakts stundās, arī mākoņainās dienās un pēc spēcīga lietus. ĶNP tā manīta Lielā Ķemeru tīreļa tuvumā.

Mazais tritons diezgan bieži sastopams visā Latvijas teritorijā, arī ĶNP. Parasti tas izvēlas nelielas ūdenstilpes ar stāvošu vai lēni tekošu ūdeni. Visvieglāk tas pamanāms pavasaros nārsta laikā, īpaši tēviņi, kuriem pa visu muguru izaugusi spurveida ādas kroka ar gaiši zilu svītru pār to un koši oranžu apmali. Tritoni nemaz nav tik izteikti ūdens dzīvnieki, kā varētu šķist! Pēc vairošanās sezonas tie pārceļas uz sauszemi un tur arī ziemo.

Smilšu krupis ir krietni mazāks un veiklāks par parasto krupi. Īso kāju dēļ tas var skriet tik veikli kā pele! Smilšu krupis Latvijā sasniedz sava izplatības areāla ziemeļaustrumu robežu, tādēļ pie mums tas ir visai reti sastopams, galvenokārt Piejūras zemienē. Tam nepieciešamas irdenas smilšainas vietas, lai varētu ierakties. ĶNP tam konstatēta tikai neliela atradne.