Rāpuļi

Līdzīgi abiniekiem ar savām prasībām pēc dzīves telpas ir rāpuļi. Parkā konstatētas sešas sugas: glodene Anguis fragilis, sila ķirzaka Lacerta agilis un pļavu ķirzaka L. vivipara, odze Vipera berus, zalktis Natrix natrix un gludenā čūska Coronella austriaca.

Sila ķirzaka ir krāšņākā mūsu ķirzaka. Tēviņi riesta laikā ir koši zaļi un diezgan viegli pamanāmi. Sila ķirzakas uzturas samērā sausās un saulainās vietās – izcirtumos, mežmalās, akmeņu kaudzēs un tml. ĶNP teritorijā visvairāk to var sastapt piekrastes teritorijā sausajos priežu mežos, kā arī Lielajā Ķemeru tīrelī.

Gludenā čūska ir retākā čūska Latvijā. Tās atradnes ir visai nedaudzās vietās, tai skaitā arī ĶNP teritorijā, taču tie ir tikai novērojumi, speciāli sugas pētījumi nav veikti. Šī žņaudzējčūska labprāt uzturas sausos krūmājos, smilšainās nogāzēs, laucēs.