Jūras piekraste

Jūras piekrastē ir liela piekrastes biotopu daudzveidība. Te sastopamas gan lēzenas, smilšainas, gan lakstaugiem un krūmiem noaugušas pludmales, embrionālās kāpas, sanesumu joslas, kur zeļ viengadīgas nezāļu sugas, un smilšaini stāvkrasti. Gar visu piekrasti stiepjas mežainas jūrmalas kāpas, kas sastopamas gan Jūrmalas pilsētā Jaunķemeru - Kauguru apkārtnē, gan Lapmežciemā un Gausajā jūdzē. Vietām sastopami nelieli pelēko kāpu fragmenti ar reto smiltāju neļķi, tikai Baltijas piekrastei raksturīgo pūkaino plostbārdi, jūrmalas pērkoņamoliņu un pļavas silpureni.

Daudzviet kāpās saglabājušās vecas priedes, kas ir nozīmīga dzīvotne retām kukaiņu sugām.

Jūras krasta „aktīvā zona” – pludmale, embrionālās kāpas un priekškāpas pastāvīgas jūras viļņu un vēja ietekmes dēļ atrodas mūžīgā mainībā, kam pielāgojušies noteikti bieži vien tikai piekrastei raksturīgi augi un dzīvnieki.


Gan pelēkās kāpas, gan mežainas jūrmalas kāpas ar mitrām starpkāpu ieplakām ir Latvijā un visā Eiropā aizsargājami biotopi.