Iekšzemes kāpas

Vietām Ķemeru apkārtnē sastopami lielāki un mazāki iekšzemes kāpu masīvi un grēdas.

 

Kā izteiksmīgākās kāpas var minēt Krāču kalnus, ko šķērso Jūrmalas - Kalnciema šoseja un kas iezīmē seno Litorīnas jūras krastu. Arī Lielajā Ķemeru tīrelī kā atsevišķas, vecām priedēm noaugušas salas paceļas kādreizējās Litorīnas jūras krastu paliekas, ko mūsdienās no visām pusēm aptver augstais purvs.

 

Zaļo purvu no Raganu purva nodala Zaļā kāpa, no kuras paveras plašs skats pār apkārtnes purviem, tāpat Raganu purva malās stiepjas vairākas mazākas kāpu grēdas.