Retie mežu augi

 

Dzeltenās dzegužkurpītes (Cypripedium calceolus) Ķemeru nacionālajā parkā. Foto: Agnese Priede
Bagātīgi zied dzeltenās dzegužkurpītes
Foto: Agnese Priede

ĶNP gāršas (mitri un bagāti lapu koku meži) var lepoties ar tādām sugām kā dzeltenā dzegužkurpīte Cypripedium calceolus (viena no lielākajām atradnēm valstī), Virdžīnijas ķekarpaparde Botrychium virginianum, Benekena zaķauza Bromopsis benekenii.

 

Sausajos priežu mežos reti sastopami parastie plakanstaipekņi Diphasiastrum complanatum, vālīšu staipekņi Lycopodium clavatum, pļavas un meža silpurenes Pulsatilla pratensis un Pulsatilla patens, kā arī smiltāju esparsete Onobrychis arenaria.

 

ĶNP mežos ir arī viena no divām Latvijā zināmajām Igaunijas rūgtlapes Saussurea esthonica atradnēm. Šī suga ir ļoti reta visā Eiropā, tāpēc ierakstīta arī Eiropas Savienības Sugu un biotopu direktīvā kā īpaši aizsargājama reģionālā mērogā.

 

 

Retie mežu augi