Retie ūdensaugi

Mieturaļģu (hāru) audzes Kaņiera ezerā
Hāru audzes Kaņiera ezerā
Foto: Agnese Priede

Vairāki ezeri bagāti ar īpatnējiem augšanas apstākļiem un floru. Lielākoties tie ir sekli ezeri ar kaļķainu grunti (Kaņieris, Slokas ezers), kur sastopamas hāru jeb mieturaļģu audzes, kā arī visā Latvijā ļoti retā jūras najāda Najas marina, purva diedzene Zannichellia palustris un pusgrimusī raglape Ceratophyllum submersum.

 

ĶNP teritorijā atrodas arī viena no nedaudzajām šaurlapu ežgalvītes Sparganium angustifolium atradnēm.