Pamestos karjeros

Īpatnēji biotopi ir sen pamestie aizaugošie kūdras un smilts karjeri, kur raksturīga mozaīkveida ainava un mitrās ieplakās un dīķu krastos vietām sastopami piemēroti biotopi dižās aslapes audzēm, retajai orhidejai Lēzeļa liparei un palu staipeknītim Lycopodiella inundata.