Publiskie iepirkumi

Nr. ĶNPF 2015/1. 27.10.2015. Ārstniecisko dūņu krājumi, to izmantošanas un reģenerācijas iespējas Ķemeru nacionālajā parkā". Nolikums (PDF, 650 KB).

 

Nr. ĶNPF 2016/1. 01.07.2016. "Dabīgo zālāju atjaunošana Lielupes palienē". http://www.kemerunacionalaisparks.lv/images/files/PI-1_160701_LVAF-2016_PlavFrez.docx.

 

Nr. MM 2016/3 201.12.2016. "Ķemeru nacionālā parka fotoalbuma maketēšanas un iespiešanas darbi" LVAF projekta Nr. 1-08/226/2016 „ Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju glabātie dārgumi – dāvana Latvijai no paaudzes paaudzē " ietvaros

http://www.kemerunacionalaisparks.lv/images/files/PI-2_161220_LVAF-LV-100_MaketIespied.doc

 

Nr. KNPF 2017/1 16.02.2017. "Ķemeru nacionālā parka fotoalbuma maketēšanas un iespiešanas darbi" LVAF projekta Nr. 1-08/226/2016 „ Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju glabātie dārgumi – dāvana Latvijai no paaudzes paaudzē " ietvaros (atkārtots)

http://www.kemerunacionalaisparks.lv/images/files/LV100-KNPF-2017-01-MaketIespied.doc