Jaunie reindžeri sniedz ieguldījumu Gaujas Nacionālā parka bioloģiski vērtīgo pļavu uzturēšanā

Pasākumu cikla “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju jaunie reindžeri – dabā ar izpratni” trešajā pasākumā, kas 1.–3. augustā notika Gaujas Nacionālajā parkā, Latvijas jaunie reindžeri no Ķemeru un Gaujas Nacionālajiem parkiem snieguši ieguldījumu bioloģiski vērtīgās “Paslavu pļavas” un parkšķa jeb sarkanspārnu siseņa dzīves apstākļu uzlabošanā. Parkšķis jeb sarkanspārnu sisenis Psophus stridulus ir iekļauts Latvijas Sarkanajā grāmatā.

Vispirms jaunieši eksperta un entomologa Mārtiņa Kalniņa vadībā iepazina Paslavu pļavas un to iemītniekus – dažādās kukaiņu sugas, bet pēc tam ķērās pie darba – smilšu laukumiņu veidošanas, tādejādi paplašinot sisenim piemērotās dzīvesvides teritoriju. Siseņiem nozīmīga dzīvesvide ir sausas, atklātas vietas ar viršiem un vistenēm, neapauguši vai vāji apauguši smiltāji. Gaujas krastos Paslavu pļavas ir viens no retajiem biotopiem, kas piemērots šai kukaiņu sugai, tādēļ vēl jo būtiskāk ir rūpēties par šīs dzīvesvides uzturēšanu, lai šī kukaiņu suga Latvijā neizzustu.

Pasākuma ietvaros jaunieši apmeklēja arī Pārvaldes dabas izglītības centru “Vecupītes”, devās pārgājienā uz Sietiņiezi – Baltijā lielāko baltā smilšakmens atsegumu, kā arī viesojās Līgatnes dabas takās un tur esošajā dabas izglītības centrā “Pauguri”.

Lai veicinātu jauniešu izpratni par dabas aizsardzību un jauno reindžeru kustības nozīmi, jauniešiem bija jāpaveic arī vairāki neformālās izglītības uzdevumi – tostarp, jāpiedalās dažādos orientēšanās pārgājienos dabā, jādalās savā līdzšinējā pieredzē par dalību jauno reindžeru kustībā, kā arī jāveido videosižeti par dabas aizsardzības tematiku. Videosižetu veidošana bija labs treniņš, kas noderēs popularizējot jauno reindžeru aktivitātes un piedaloties intervijās. Pasākuma noslēgumā jaunieši Pārvaldes darbinieku vadībā devās aizraujošā laivu braucienā pa Gauju, iepazīstot upes līkumus un uzzinot jaunus faktus par tās nozīmi ekosistēmā.

Kopumā paredzēts noorganizēt četrus pasākumus īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Katrā no tiem tiek īstenoti Eiropā apdraudētu dabas vērtību uzturēšanas vai atjaunošanas darbi, nodarbības par konkrētajām aizsargājamajām teritorijām un tur sastopamajām dabas vērtībām, dažādas izzinošas un uz sadarbību vērstas spēles un uzdevumi, pārgājieni un orientēšanās uzdevumi, teritoriju kultūrvēsturiskā mantojuma iepazīšana u.tml. 27.-29. jūnijā līdzīgs pasākums sadarbībā ar Lubāna mitrāja informācijas centru notika dabas liegumā “Lubāna mitrājs”, 6.–7. jūlijā – Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā, savukārt 24.–25. oktobrī plānots pasākums Ķemeru NP.

Pasākumi tiek organizēti sadarbībā ar Pārvaldes Pierīgas, Vidzemes un Latgales reģionālajām administrācijām, Gaujas NP fondu, kā arī Lubāna mitrāja informācijas centru. Pasākumus finansiāli atbalsta Latvijas Vides aizsardzības fonds (LVAF), tādēļ dalība tajos jauniešiem ir bez maksas. Finansējums piešķirts LVAF projektā Nr. 1-08/227/2017 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju jaunie reindžeri – dabā ar izpratni”.

Jauno reindžeru kustība ir starptautiska. Tās aizsākumi meklējami 2002. gadā, kad Eiropas dabas un nacionālo parku jeb Eiroparku federācija izstrādāja tāda paša nosaukuma programmu, kuras galvenais mērķis ir veicināt jauniešu izpratni par dabas aizsardzību un kultūrvēsturisko objektu saudzēšanu. Latvijā jaunie reindžeri kopš 2004. gada darbojas Gaujas NP, savukārt no 2015. gada – Ķemeru NP. Par kustības aktivitātēm ir atbildīgi Pārvaldes dabas izglītības darba speciālisti, taču nozīmīga ir arī sadarbība ar NVO, tostarp, Ķemeru un Gaujas NP fondiem.

Katrā jauno reindžeru grupā ir iesaistījušies ap 10 jaunieši vecumā no 12 līdz 16 gadiem. Darbojoties jauno reindžeru kustībā, jaunieši dodas dabas izpētes ekspedīcijās, teritorijas sakopšanas talkās, kā arī palīdz profesionālo reindžeru (dabas aizsardzības inspektoru) darbā.

Papildu informācija:

Anda Andrušaite
Dabas aizsardzības pārvaldes
Vidzemes reģionālās administrācijas
dabas izglītības centra “Pauguri” vadītāja
t. 26433668
anda.andrusaite@daba.gov.lv