ĶNP 20. jubilejas gadā izdod foto grāmatu “Ķemeru Nacionālais parks. Daba un cilvēki”

Oktobra beigās Ķemeru Nacionālā parka fonds (ĶNP fonds) izdevis foto grāmatu “Ķemeru Nacionālais parks. Daba un cilvēki”. Grāmata ir veltījums nacionālajam parkam 20 gadu jubilejā un Latvijai – simtgadē. Tajā aplūkojami fotomirkļi, kas iemūžināti gan pēdējo divdesmit gadu laikā, kopš nodibināts ĶNP, gan arī vēl krietni pirms parka dzimšanas.

Fotogrāfijas grāmatai ziedojuši gan ĶNP apmeklētāji, gan iedzīvotāji, taču skaitliski lielāko ieguldījumu grāmatas tapšanā snieguši bijušie un esošie Dabas aizsardzības pārvaldes (iepriekš – ĶNP administrācijas) darbinieki.

Grāmata ietver ne tikai ĶNP raksturīgās ainavas un citu dabas bagātību fotoattēlus, bet stāsta arī par to, kā cilvēki dzīvo un sadzīvo ar dabu gan šodien, gan laikā pirms nacionālā parka izveides. Tajā iekļauti gan vēsturiski foto par cilvēkiem svarīgiem notikumiem dabā, gan jaunākas fotogrāfijas, kurās fiksēti dabas aizsardzības un dabas vērtību atjaunošanas darbi, daudzveidīgās atpūtas iespējas, ko cilvēkam sniedz daba, kā arī cilvēki, kuriem dabas sargāšana ir sirdslieta.

Grāmatas idejas autore un projekta koordinatore Aija Balandiņa tās izveides darbu raksturo šādi: “Tas bija interesantākais darbs, kādu nācies darīt šo desmit gadu laikā, kopš strādāju ĶNP. Savas fotogrāfijas topošajai grāmatai varēja iesūtīt ikviens interesents, un atsaucība bija tiešām liela. Taču vēl nepārskatāmāki krājumi bija pašu ĶNP darbinieku arhīvos. Katrai fotogrāfijai sava vēsture, savs stāsts... Kopumā tika iesniegts vairāk nekā 2500 fotogrāfiju, taču visas šajā grāmatā iekļaut diemžēl nebija iespējams, bija jāizraugās vien desmitā daļa bilžu. Par to vēl ilgi krāsaini murgi rādīsies.”

A. Balandiņa cer, ka grāmata kalpos par iedvesmas avotu daudziem jauniem nacionālā parka apmeklētājiem, veidos sabiedrības izpratni par šeit notiekošajiem dabas saglabāšanas procesiem, kā arī būs ĶNP vizītkarte Latvijas un ārzemju sadarbības partneriem un viesiem, popularizējot nacionālā parka dabas un kultūrvēstures vērtības.  

Pirmie 20. oktobrī grāmatu dāvinājumā jau saņēmuši zinātniski praktiskās konferences “Ķemeru Nacionālā parka pirmie 20” dalībnieki (konferences prezentācijas: https://www.daba.gov.lv/public/lat/publikacijas/seminaru_konferencu_materiali/#171020konfknp20 ), taču paredzēts, ka grāmatu tuvākajā laikā saņems arī visi grāmatā iekļauto fotogrāfiju autori, kuri vēl nav nonākuši pie sava eksemplāra, reģiona skolas, bibliotēkas, kultūras centri, pašvaldības u.c. organizācijas. No labākajām iesūtītajām bildēm vēl šogad tiks izveidota arī skaista fotogalerija ĶNP fonda mājaslapā www.kemerunacionalaisparks.lv.

Foto grāmata ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu veidota projektā “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju glabātie dārgumi – dāvana Latvijai no paaudzes paaudzē” Nr. 1-08/226/2016. To īsteno Ķemeru Nacionālā parka fonds, Teiču dabas fonds, Rāznas Nacionālā parka biedrība un Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta atbalsta biedrība. Projekta mērķis ir atzīmēt vairāku lielo īpaši aizsargājamo dabas teritoriju – Ķemeru Nacionālā parka, Rāznas Nacionālā parka, Teiču un Krustkalnu dabas rezervātu, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta – jubilejas, vienlaikus gatavojoties arī Latvijas simtgades svinībām.

Papildu informācija:

Aija Balandiņa

Dabas aizsardzības pārvaldes

Pierīgas reģionālās administrācijas

dabas izglītības darba speciāliste

t. 29149365

aija.balandina@daba.gov.lv