Lapmežciemā Zaļajā pēcpusdienā stāstīs par svešiniekiem Latvijas dabā

Lai veicinātu sabiedrības izpratni par dažādām Latvijas dabai neraksturīgām augu un dzīvnieku sugām, Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālā administrācija 28. februārī plkst. 16.00 aicina Lapmežciema un apkārtnes iedzīvotājus uz izzinošu pasākumu “Svešinieki Latvijas dabā. Vai tie mūs apdraud?”. Pasākums norisināsies Lapmežciemā, Lapmežciema muzejā.

 “Pasākumā palūkosimies uz Latvijas dabu no pavisam neierasta skatu punkta, šoreiz iepazīstot nevis Latvijas dabai raksturīgās augu un dzīvnieku sugas, bet gluži pretēji – svešās. Skaidrosim, kā tās šeit atceļojušas, kādu ietekmi atstāj uz mūsu dabas vērtībām un ko ar tām iesākt. Mūsu uzmanības lokā nonāks gan bēdīgi slavenais Sosnovska latvānis un Spānijas kailgliemezis, gan tautā mazāk zināmas invazīvās sugas, kas mūsu ainavā jau ir tik pierastas, ka daudziem nemaz nešķiet svešas, piemēram, krokainā roze,” sola dabas izglītības centra “Meža māja” vadītāja Agnese Balandiņa.

Viņa uzsver, ka bieži vien invazīvās sugas dabā ieviešas un strauji izplatās cilvēku nezināšanas dēļ, it īpaši bīstami tas ir teritorijās, kuras dibinātas, lai aizsargātu dabas vērtības un veicinātu to saglabāšanu, piemēram, nacionālajos parkos. “Tieši tādēļ pasākumā īpaši pievērsīsimies arī jautājumiem, kā ikviens no mums var sekmēt svešo “ciemiņu” neieviešanos vai tālāku neizplatīšanos, ” skaidro A. Balandiņa.

Pasākumā interesenti neformālā gaisotnē varēs uzzināt arī citas aktualitātes dabas aizsardzībā, bet it īpaši – Ķemeru Nacionālajā parkā, tostarp, kādi pasākumi un aktivitātes plānotas 2019. gadā un kādas iespējas iesaistīties dažādos dabas saglabāšanas pasākumos – talkās, dabas pētījumu programmās u.c Pārvalde piedāvā iedzīvotājiem. Ikviens būs aicināts Pārvaldes darbiniekiem uzdot  arī sev interesējošos un aktuālos jautājumus.

Ar viesošanos Lapmežciemā Pārvalde noslēdz pasākumu ciklu vairākās Ķemeru Nacionālā parka teritorijās un to tuvumā esošajās apdzīvotajās vietās. Līdzīgi pasākumi norisinājās vēl trīs nacionālā parka vietās. Šī pasākumu sērija ir turpinājums Zaļajām pēcpusdienām, kuras ĶNP tika aizsāktas pirms vairāk nekā pieciem gadiem, aicinot nacionālā parka un apkārtnes iedzīvotājus neformālā gaisotnē tikties ar parka pārstāvjiem un nepastarpinātā veidā uzzināt jaunāko informāciju par aktualitātēm dabas aizsardzībā. 

 

Informāciju sagatavoja:

Baiba Ralle

Dabas aizsardzības pārvaldes

Dabas izglītības centra “Meža māja”

Dabas izglītības darba speciāliste

baiba.ralle@daba.gov.lv

Tālr.: 28611079

 

 

Papildu informācija:

Agnese Balandiņa

Dabas aizsardzības pārvaldes

Dabas izglītības centra “Meža māja” vadītāja

agnese.balandina@daba.gov.lv

Tālr.: 26424972