Ķemeru nacionālā parka fonds

Ķemeru nacionālā parka fonda logo

Mēs esam nevalstiska organizācija, kas Ķemeru nacionālā parka teritorijā nodarbojas ar dabas aizsardzību un dabas izglītību un izpēti:

Apsaimniekojam dabiskos zālājus, gan pļaujot, gan noganot. Ganīšanai izmantojam lielos zālēdājus – Konik zirgus un Taurgovis.
• Nelielos apjomos pērkam zemi dabas aizsardzībai.
• Piesaistām projektu finansējumu dažādu aktuālu nacionālā parka problēmu risināšanai.
• Sagatavojam un sniedzam informāciju par Ķemeru nacionālo parku internetā un drukātos izdevumos.


Mūsu logo ir attēlota svīre un svīres ola, kas simbolizē brīvi lidojošas domas izaugsmi no materiālās, ar Zemi saistītās sākotnes.


Fonda statūti (PDF)


Ķemeru nacionālā parka fonds ir Sabiedriskā labuma organizācija.