Ķemeru nacionālā parka fonds

Ķemeru nacionālā parka fonda logo

Mēs esam nevalstiska organizācija, kas darbojas Ķemeru nacionālajā parkā dabas aizsardzībā un dabas izglītībā:

Apsaimniekojam dabiskās pļavas, gan pļaujot, gan izmantojot ganīšanai lielos zālēdājus – Konik zirgus un Taurgovis.
• Nelielos apjomos atpērkam zemi dabas aizsardzībai.
• Piesaistām projektu finansējumu dažādu aktuālu nacionālā parka problēmu risināšanai.
• Sniedzam informāciju par Ķemeru nacionālo parku internetā gan parka apmeklētājiem, gan citiem interesentiem.


Mūsu logo ir attēlota svīre un svīres ola, kas simbolizē brīvi lidojošas domas izaugsmi no materiālās, ar Zemi saistītās sākotnes.


Fonda statūti (PDF)


Ķemeru nacionālā parka fonds ir Sabiedriskā labuma organizācija.