Fonda vēsture

Ķemeru nacionālā parka fonds tika izveidots 2000. gadā, lai sniegtu atbalstu valsts institūcijai, kas pārvaldīja parka teritoriju - Ķemeru nacionālā parka administrācijai. Fonda dibināšanā piedalījās Ķemeru nacionālā parka administrācijas darbinieki, Latvijas Dabas fonds un vietējo pašvaldību pārstāvji. Mūsu darbība sākās ar ārvalstu finansējuma piesaisti privāto zemju atpirkšanai nacionālajā parkā. Tāpat mēs realizējām vairākus Latvijas Vides aizsardzības fonda finansētus dabas aizsardzības projektus.

 

2000. gadu sākumā viena no aktuālajām problēmām nacionālajā parkā bija pļavu aizaugšana ar krūmiem un mežu. 2005. gadā Ķemeru nacionālajā parkā tika ievesti savvaļas zirgi un govis pļavu noganīšanai un mēs uzņēmāmies rūpes par dzīvniekiem un pļavu apsaimniekošanu. 2010. gadā mēs noslēdzām līgumu ar Dabas aizsardzības pārvaldi par lauksaimniecības zemju apsaimniekošanu nacionālajā parkā.

 

Lauksaimniecības atbalsta maksājumi, ko saņemam par pļavu apsaimniekošanu, tiek novirzīti citu nacionālā parka problēmu risināšanai. Viena no tām – kopš Dabas aizsardzības pārvaldes reorganizācijas 2010. gadā, vairs nav interneta resursa, kur vienkopus būt viegli pieejama aktuāla informācija par Ķemeru nacionālo parku. Tāpēc mēs izveidojām šo mājas lapu.

 

Nākotnē mēs plānojam aktīvāku projektu rakstīšanu un realizēšanu dabas aizsardzības jomā, ziedotāju piesaisti un dabas izglītības un tūrisma produktu piedāvāšanu.