Darbinieki

Fonda darbu vada valdes locekļi - Andis Liepa un Agnese Balandiņa. Fonda aktivitātes palīdz realizēt projektu vadītāja Vita Caune un dabas izglītības speciāliste Ieva Lazda.

 

Andis Liepa

Fonda valdes priekšsēdētājs. Andis dzīvo un strādā Ķemeru nacionālajā parkā no tā dibināšanas 1997. gadā. 2000. gadā viņš ierosināja izveidot fondu, lai piesaistītu papildus finansējumu nacionālajam parkam. Andis vada fonda darbību, administrē projektus un organizē pļavu apsaimniekošanu. Viņa pamatdarbs līdz 2015.g. augustam bija Dabas aizsardzības pārvaldē. No darba brīvajā laikā daudz filmē un fotografē.

e-pasts: fonds@kemerunacionalaisparks.lv

 

Agnese Balandiņa

Fonda valdes locekle. Agnese dzīvo un strādā Ķemeru nacionālajā parkā no 2003. gada. Agnese darbojas fondā projektu sagatavošanā un realizēšanā un pasākumu organizēšanā. Agneses pamatdarbs ir Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācija, kur viņa galvenokārt strādā ar tūrisma jautājumiem.

e-pasts: agnese.balandina@daba.gov.lv

 

 

 

 

Ieva Lazda

Ieva LazdaDabas izglītības speciāliste. Ieva dzīvo Ķemeru nacionālajā parkā un kopš 2013. gada strādā Dabas aizsardzības pārvaldes realizētajā projektā Hydroplan kā sabiedrības iesaistīšanas speciāliste. Kopš 2014. gadā Ieva strādā arī Ķemeru nacionālā parka fondā, kur viņas galvenie uzdevumi ir sabiedrības daudzveidīga izglītošana. No darba brīvajā laikā Ieva veic pētījumus savā pamatspecialitātē - pedagoģijā.
e-pasts: ieva.lazda@daba.gov.lv