Darbinieki

Fonda darbu vada valdes locekļi - Andis Liepa un Agnese Balandiņa.

 

Andis Liepa

Fonda valdes priekšsēdētājs Andis dzīvo un strādā Ķemeru nacionālajā parkā jau pirms nacionālā parka dibināšanas, t.i. no 1993. gada LDF projekta ietvaros. 2000. gadā viņš ierosināja izveidot fondu, lai piesaistītu papildus finansējumu Ķemeru nacionālajam parkam. Andis vada fonda darbību, administrē projektus un organizē dabīgo zālāju apsaimniekošanu. Viņa pamatdarbs līdz 2015.g. augustam bija Dabas aizsardzības pārvaldē, vēlāk - fonda vadītājs. No darba brīvajā laikā daudz filmē un fotografē, mīl ceļot.

e-pasts: andis@kemerunacionalaisparks.lv

 

Agnese Balandiņa

Fonda valdes locekle Agnese dzīvo un strādā Ķemeru nacionālajā parkā no 2003. gada. Agnese darbojas fondā projektu sagatavošanā un realizēšanā un pasākumu organizēšanā. Agneses pamatdarbs ir Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācija, kur viņa strādā tūrisma un izglītības jomā.

e-pasts: agnese.balandina@daba.gov.lv