Ramsāres konvencija

Ķaņiera ezers ir viena no sešām Ramsāres vietām Latvijā.

Ramsāres konvencija paredz starptautiski nozīmīgu mitrzemju, īpaši kā ūdensputnu dzīves vides saglabāšanu.

Kaņiera ezerā ir konstatētas vairāk kā 200 putnu sugas. Migrācijas laikā ezerā var vienlaicīgi atrasties vairāk kā 10 000 ūdensputnu.