Slokas ezera taka

Slokas ezers

Peldošs putnu vērošanas tornis Slokas ezerā
Putnu vērošanas tornis. Foto: Agnese Priede.

Slokas ezers ir sekls piekrastes ezers ar dolomītu grunti, bagātīgām ūdensaugu audzēm un sēravotiem. Ezerā ligzdo vairākas aizsargājamas putnu sugas un tā ir nozīmīga migrējošo putnu atpūtas vieta. Tāpēc Slokas ezers ir laba putnu vērošanas vieta, īpaši pavasara un rudens putnu migrācijas laikā. Ezerā ir atļauta makšķerēšana.

 

Slokas ezerā un tā apkārtnē jūs atradīsiet:

Peldošu putnu vērošanas torni

⇒Sēravotu, kas izplūst ezera krastā netālu no putnu vērošanas torņa

Slokas ezera pastaigu taku (3,1 km)

⇒Velomaršrutu Slokas ezers – Kūdra (3,5 km)

 

Slokas ezera pastaigu taka (2016.-2017.g. slēgta uz remonta laiku!)

Slokas ezera taka. Foto: Agnese Priede
Slokas taka rudenī. Foto: Agnese Priede.

Lokveida takas garums ir 3,1 km. Vienā virzienā taka iet gar ezera krastu, bet otrā virzienā - cauri mežam. Ejot pa pastaigu taku, varēsiet vērot, kā dažādi meža tipi nomaina viens otru. Te ir gan īsts pavasarī applūstošs mitrais melnalkšņu mežs jeb dumbrājs ar sūnu un dzeņu daudzveidību, gan auglīgs priežu damaksnis sēņotāju priekam, gan nosusināts un kokiem apaudzis augstais purvs, kurā joprojām izdodas atrast pa dzērvenei un ieelpot vaivariņu smaržu. Takas tālākajā daļā atradīsiet vairākus sporta elementus bērniem. Tie ir veidoti no dabas materiāliem un noderēs kāpelēšanai, kā arī līdzsvara un veiklības pārbaudei.

 

Melnezers. Foto: Agnese Priede
Melnezers. Foto: Agnese Priede.

Ejot pa taku, ir iespējams papildus apmeklēt Melnezeru un ceļu tālāk turpināt uz Jaunķemeru pludmali (4,5 km).

 

 

Uzmanību!

Vasarā mežā ir daudz odu un var gadīties

pa kādai ērcei.

⇒Pavasaros un rudeņos daļa taku var būt

applūdusi.

 

Sīkāka informācija par Slokas ezera pastaigu taku PDF (A4): LV, RU, EN, DE

 

Takas atzars uz Bertrama avotu vairs nav pieejams, jo ir sliktā tehniskā stāvoklī.