Siliņupes akmenslaikmeta apmetne

Siliņupes akmenlaikmeta apmetnes vietā ir izvietots piemiņas akmens un informātīvs stends. Apmetnes vietā vairrākkārt ir notikuši arheoloģiskie izrakumi. Daļa no izrakumos iegūtā materiāla, kā arī vietājo skolēnu veidotas keramikas rekonstrukcijas, ir apskatāmas Lapmežciema muzejā.